Riley fra 1952 - pt under restaurering - men godt på vej....